Nieuwsbrieven overzicht.

Nieuwsbrief 22 - Het achterliggende jaar

Intussen is het jaar 2018 alweer bijna voorbij. We willen u graag meer informeren over het werk dat het achterliggende jaar in ons project gedaan is:

Van de geprinte Bijbelboeken, hebben we er het afgelopen jaar 142 verkocht, vooral tijdens onze rondtrektochten door de dorpen. De vertalers hebben het afgelopen jaar 1, 2 Petrus, en 1 en 2 Thessalonicenzen vertaald, en werken nu aan Filippenzen.
De boeken Markus en Jakobus zijn in het afgelopen jaar door adviseurs/consultants gecheckt en de meesten zijn goedgekeurd. Deze worden de komende tijd klaargemaakt met een computerprogramma om te printen. De boeken Markus en Jakobus zijn in zes talen opgenomen voor de audio Bijbel.

Nieuwsbrief 21 - Workshop Culture Meets Scripture

Zoete aardappel

In september hebben we een workshop gehouden voor kerkleiders uit alle 10 talen.
De workshop heet: ‘Culture Meets Scripture’ (cultuur ontmoet de Bijbel) en duurde een week.

We hebben hem 3 keer achter elkaar gehouden om zo ruimte te hebben voor alle 10 talen.
Tijdens de workshop werden traditionele gebruiken/rituelen onder de loep genomen.

Nieuwsbrief 20

Beste familie, vrienden, kennissen en andere geïnteresseerden,

In de afgelopen maanden zijn er 3 nieuwe Bijbelboeken in alle 10 de talen van ons project uitgekomen!
Het gaat om de boeken 1 + 2 Timotheüs, Titus en Filemon. In 7 talen hebben we deze boeken de afgelopen maanden geprint, en zijn we de dorpjes van de desbetreffende talen rondgetrokken om deze boeken te distribueren.
Het distribueren van boeken is niet alleen maar even de boeken naar de dorpjes brengen, nee er komt veel meer bij kijken.

Lees verder in de nieuwsbrief!

Nieuwsbrief 19 - Al aardig gewend aan ons nieuwe leven hier

Beste familie, vrienden, gemeenteleden en andere geïnteresseerden, Het is al weer enige tijd geleden dat u de laatste nieuwsbrief ontving.

Intussen zijn we al aardig gewend aan ons nieuwe leven hier in PNG. En zijn er al een aantal vriendschappen gesloten met sommige dorpsbewoners hier in Arop.
Vertalen De afgelopen maand is er hard gewerkt door de vertalers uit het project. Er was namelijk de laatste consultant check van Markus en Jakobus.
Het vertaalproces is een heel uitgebreid en zorgvuldig proces. En deze maand was het tijd om de laatste hand aan de vertaling van deze twee boeken te leggen!

Met vriendelijke groet, Willem & Esther

Lees verder in de nieuwsbrief en bekijk ook de extra bijlagen!

Nieuwsbrief 18 - Veel meegemaakt

Willem en EstherBeste familie, vrienden, gemeenteleden en andere geïnteresseerden,

We hebben veel meegemaakt de afgelopen maanden. Te veel om alles in de nieuwsbrief te zetten.

Daarom hebben we besloten om weer actiever gebruik te gaan maken van onze blog.
Dus wilt u meer lezen over ons leven en werk, schrijf u dan nu in voor onze blog door naar onze website te gaan.
Inschrijven kan via het blokje aan de linkerkant.
Hulp nodig bij het inschrijven? Stuur even een mailtje naar tfc@willemenesther.nl dan maken wij het in orde.

Groetjes,
Willem en Esther

Nieuwsbrief 17 - Bericht vanuit Ukarumpa

Beste familie, vrienden, gemeenteleden, bekenden en belangstellenden,

Hier een bericht vanaf de andere kant van de wereld. We hebben een hele voorspoedige reis gehad! En intussen wonen we alweer een paar weken in Ukarumpa, hetzelfde dorp waar we 4 jaar geleden ook gewoond hebben. We wonen op dit moment zelfs weer in hetzelfde huis als waar we al eerder in gewoond hebben! Het is heel fijn om weer vrienden te ontmoeten, die we in die 4 jaar niet meer gezien hebben. En het is bijzonder om te merken dat sommige vriendschappen gelijk weer opgepakt kunnen worden, waar we 4 jaar geleden weggegaan zijn!

Lees verder in de nieuwsbrief...

UITNODIGING AFSCHEIDSDIENST 3 JUNI 2017

Beste familie, vrienden, gemeenteleden, bekenden en belangstellenden,

Het moment van vertrek is dichtbij gekomen. Op dinsdag 6 juni hopen Willem & Esther naar Papoea-Nieuw-Guinea te vertrekken.
Daarom mogen wij u met blijdschap en dankbaarheid uitnodigen voor de afscheidsdienst , waarin zij uitgezonden zullen worden.

Deze dienst wordt gehouden op D.V. zaterdag 3 juni a.s. in de Sionkerk,
Westnieuwland 56 te Vlaardingen en begint om 15.00 uur.

(...)

Een hartelijke groet, mede namens Willem & Esther,
Jan Poot,
voorzitter Thuisfrontcomité

Lees verder in de uitnodiging.

Nieuwsbrief 16 - Stroomversnelling

Beste familie, vrienden, gemeenteleden, bekenden en belangstellenden,

In de tijd tussen deze nieuwsbrief en de vorige is, tot onze grote vreugde en dankbaarheid, alles in een stroomversnelling gekomen!
Toen we uit Engeland terugkwamen was onze begroting nog maar voor 25% rond. Met grote verwondering hebben wij dit de afgelopen maanden zien stijgen.
De financien zijn intussen dusdanig dat Wycliffe Nederland toestemming tot vertrek heeft gegeven!

Hierin hebben we Gods trouwe zorg mogen ervaren.

Hartelijke groeten,
Willem & Esther van de Bruinhorst

P.s. onze website verstuurt nu e-mail vanaf een nieuw adres. willemenestherwebsite@gmail.com
Voeg dit toe aan uw contacten om te voorkomen dat onze mails in de spam map terecht komen.

Lees verder in de nieuwsbrief...

Nieuwsbrief 15

Beste familie, vrienden, gemeenteleden, bekenden en belangstellenden,

Voor u ligt alweer de 15e nieuwsbrief. We zijn inmiddels alweer even aan het werk en hebben onze draai daarin gevonden. Zoals u in het extra nieuwsbericht heeft kunnen lezen, heeft de Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG) na het gesprek met ons besloten om ons financieel en praktisch te ondersteunen bij onze uitzending door Wycliffe naar Papoea-Nieuw-Guinea. Soli Deo Gloria! Het overleggen van een sluitende begroting aan Wycliffe is de laatste stap om het vertrek naar Papoea-Nieuw-Guinea in gang te kunnen zetten. Onze TFC is daarom druk bezig met het vergroten van de achterban en het werven van nieuwe sponsoren. In deze nieuwsbrief willen we een terugblik geven op gehouden acties van de afgelopen weken.

Lees verder in de nieuwsbrief...

Ondersteuning ZGG / Gemeenteavond

Beste lezers,

Door middel van een kort extra nieuwsbericht willen we u informeren over twee onderwerpen die we graag onder uw aandacht brengen.

Ondersteuning ZGG

We zijn blij en dankbaar u ervan op de hoogte te kunnen stellen dat we van de Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG) bericht hebben gehad, dat zij ons willen ondersteunen. Een verhoring van vele gebeden! Zoals u eerder heeft kunnen lezen zijn er het afgelopen jaar verschillende gesprekken met de ZGG gevoerd, wat tot deze uitkomst heeft geleidt. Willem & Esther zullen dus via Wycliffe met ondersteuning van de ZGG uitgezonden worden. Wat deze ondersteuning inhoudt verwoordt de ZGG op haar website (www.zgg.nl) als volgt:

Financiële ondersteuning zendingswerkers MAF en WBN

De ZGG heeft samenwerkingsovereenkomsten met Mission Aviaton Fellowship (MAF) en Wycliffe Bijbelvertalers Nederland (WBN, die samenwerkt met de internationale organisatie SIL). Deze organisaties zenden mensen uit voor bijbelvertaal- en alfabetiseringswerk (WBN) en als piloot/ monteur of voor ondersteuning van vliegwerk (MAF). ZGG erkent hiermee de deskundigheid van deze organisaties op specifieke terreinen. Personen uit de Gereformeerde Gemeenten die uitgaan voor deze organisaties, ontvangen daarom onder bepaalde voorwaarden gedeeltelijke financiële en praktische ondersteuning van ZGG. Zij doen in sommige gevallen ook mee aan toerusting in Nederland,bijvoorbeeld door het bijwonen van de jaarlijkse ZGG-toerustingsweek. In dit kader wordt op dit moment de uitzending van een aantal MAF-piloten en Wycliffe bijbelvertalers en alfabetiseringswerkers ondersteund. Ook zijn er zowel voor MAF als voor WBN enkele werkers in opleiding die in de toekomst waarschijnlijk financieel ondersteund zullen worden door ZGG.


Pannenkoeken eten/ informatieavond

In de laatste nieuwsbrief hebt u kunnen lezen wat Willem & Esther hopen te gaan doen in Papoea-Nieuw-Guinea. Op a.s. zaterdag 4 februari - de gemeenteavond (ook andere belangstellenden zijn van harte welkom!)- willen zij dit met een presentatie en hun persoonlijke verhaal nog verder uitdiepen. Waar precies gaan ze werken en met wie? Wat is er nog nodig om uitgezonden te kunnen worden? Hoe gaat het nu? Op deze avond is er veel ruimte voor vragen en persoonlijk contact. Wij heten u allen van harte welkom, en kijken uit naar uw komst!

U kunt deze avond samen met ons beginnen met een heerlijk pannenkoekenbuffet, met verschillende soorten pannenkoeken zoals naturel, appel en spek.
De inloop voor deze maaltijd is vanaf 16:45 uur, we beginnen om 17:00 uur. Geef u op via tfc@willemenesther.nl of via één van de TFC-leden als u mee wilt eten.
Mocht u een pak pannenkoeken willen bakken, dat kan, dan horen wij dat ook graag!

De kosten voor de maaltijd zijn: volwassenen €5,-, kinderen €3,-, maximaal per gezin €17,50.

Vergeet u zich niet op te geven, u komt toch ook?!

Komt u niet eten, maar wel naar de gemeenteavond? De inloop met koffie en thee is om 18:45 uur, de avond start om 19:00 uur.
Locatie: Sionkerk, Westnieuwland 56 te Vlaardingen

We hopen om 20:30 uur af te sluiten.