Waarom is er ondersteuningswerk nodig voor het maken van een Bijbelvertaling?

Het begint met een taalgroep, die graag en Bijbel zou willen. Je zou zeggen: dan heb je een vertaler nodig. Dat is waar. Maar…..er zijn nog zoveel meer mensen nodig om die vertaling tot stand te brengen! Schema Wycliffe ondersteuning

De vertaler doet zijn werk niet alleen. Hij schakelt Papoea-Nieuw-Guinese mensen uit het dorp in, die de taal door en door kennen, en deze worden getraind tot Bijbelvertaler. Daar heb je een trainer voor nodig. De meeste dorpjes zijn niet bereikbaar over de weg, dus gaat het vervoer per vliegtuig. Dat kan niet zonder piloten, vliegtuigen moeten onderhouden worden. Daarvoor is de onderhoudsmonteur.

En zo kunnen we nog wel even doorgaan, want er zijn ook bouwkundigen, administrateurs, inkopers, boekhouders, alfabetiseringswerkers, technische medewerkers, computertechnici, gastouders, kliniekmedewerkers, etc. nodig. Al deze mensen SAMEN zorgen ervoor dat het vertaalwerk door kan gaan en er uiteindelijk een Bijbelvertaling tot stand komt. Als 1 zo’n bouwsteen wegvalt, is de kans groot dat het vertaalwerk vertraging oploopt of soms zelfs stopgezet moet worden. Om een voorbeeld te noemen: als er geen leerkracht is, zal de vertaler zijn eigen kinderen les moeten geen en ligt het vertaalwerk stil.

Maar….het fundament onder al deze bouwstenen wordt gevormd door het gebed en de financiële ondersteuning van de achterban. Iedereen die een taak heeft op het zendingsveld wordt ondersteund door hun eigen achterban. En zo zorgen we er allemaal samen voor dat het werk door kan gaan; dat mensen wereldwijd toegang krijgen tot een Bijbel in hun eigen taal!

Er is nog ontzettend veel werk te doen in PNG, om iedereen toegang te geven tot een  Bijbel in de taal van hun hart. Het werk houdt niet op als een Bijbel klaar is, er worden ook cursussen gegeven om te leren leven uit het Woord van God, analfabeten wordt lezen en schrijven geleerd, etc.

Over Papoea-Nieuw-Guinea en Ukarumpa

KaartjePapoea-Nieuw-Guinea is een land in Oceanie dat aan Indonesië grenst en ten noorden van Australië ligt. De hoofdstad is Port Moresby. In het land worden 823 (Papoea) talen gesproken, in ongeveer 300 van deze talen is nog geen enkel Bijbelgedeelte vertaald. Een paar honderd jaar geleden werd het door de Nederlanders gekoloniseerd, later kwam het in Duitse en Engelse handen, en later werd het overgedragen aan Australië. In 1975 werd het land onafhankelijk onder de naam Papoea-Nieuw-Guinea. Het land is bergachtig en bestaat voornamelijk uit regenwoud met enkele kleine vlaktes langs de kust. Aardbevingen en tsunami’s komen er relatief frequent voor.


Het land heeft een oppervlakte van 42.840 km2, waarvan 9980 km2 water en telt ruim 6 miljoen inwoners met een alfabetisering van 64,6% en een levensverwachting van 65 jaar, 37,5% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. PNG is rijk aan natuurlijke grondstoffen (ertsen, vis en hout), de export hiervan is de grootste bron van inkomsten voor het land. Belangrijke talen zijn het Hiri Motu, Tok Pisin en het Engels. Er zijn veel mensen in PNG die in God geloven (96% geeft aan christelijk te zijn), maar zij hebben geen Bijbel in hun eigen taal die ze kunnen lezen zoals wij. Veel mensen vermengen het christelijke geloof (mede hierdoor) met oudere en traditionele elementen. Daarom zijn er zoveel Bijbelvertalers in het land.

UkarumpaUkarumpa was vroeger een stuk land waar veel twist over was door omringende stammen. Het was een open stuk land met hoog gras, een paar bomen en geen ontwikkeling, hoewel het vruchtbaar was omdat er een rivier door stroomde. Rond 1956 is er de SIL gevestigd en uitgegroeid tot wat het nu is: de uitvalsbasis om de rest van het land te bereiken. Het ligt in de bergen van het oostelijke gedeelte van het land. Er wonen zo’n 800 mensen uit meer dan 30 verschillende landen. Veel van deze mensen zijn Bijbelvertaler en mensen die ondersteuningswerk doen, dit zijn allemaal vrijwilligers. De voertaal is Engels en doordat Ukarumpa de grootste ‘zendelingennederzetting’ ter wereld is, is er ook een internationale basisschool en een internationale school voor voortgezet onderwijs. Naast het Engels, wordt er ook Tok Pisin gesproken. Dat is een handelstaal die in heel PNG voorkomt. Bijna alle Papoea-Nieuw-Guineeers hebben naast het Tok Pisin een eigen ‘tokples’, dat is hun moedertaal.
Naast de scholen is er in Ukarumpa ook een ziekenhuis/polikliniek waar zowel de medewerkers van SIL als de locale bevolking wordt geholpen en trainingen worden gegeven aan de locale gezondheidswerkers. De meest voorkomende problemen zijn tropische ziektes zoals malaria, TBC, huidinfecties, etc.
Ook is er een centrum voor constructie en onderhoud voor bouwkundige projecten (bijv een waterproject) en die zorgdragen voor onder andere de bouw van de huizen van de vertalers.

Over Willem en Esther

Willem en EstherWij zijn Willem en Esther van de Bruinhorst-van Pienbroek. We wonen in Vlaardingen en zijn lid van de Gereformeerde Gemeenten in deze plaats. Willem is monteur van groenmachines en Esther is verpleegkundige op de Intensive Care.

De Bijbel is heel belangrijk voor ons, het is een leidraad in ons leven. God spreekt tot ons door Zijn Woord, wij hebben de Bijbel in onze eigen taal. God spreekt onze taal! Wereldwijd zijn er nog zoveel mensen zonder Bijbel in hun eigen taal…..God wil ook tot hen spreken in hun taal! Hiervoor gebruikt Hij mensen in Zijn dienst. Mensen die GAAN, mensen die willen GEVEN en mensen die BIDDEN.

Al jaren hebben we het verlangen/geloof om onze talenten in te mogen zetten op plaatsen waar het Evangelie verspreid wordt en zo bij te dragen aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Zoekend en biddend hebben we een aantal jaar geleden verschillende organisaties benaderd over de mogelijkheden die er waren. Veel organisaties gaven aan dat het erg moeilijk was om een plaats voor ons te vinden waar we allebei iets konden betekenen. Veel steun hebben we gehad aan oa Psalm 32:8: Ik zal u onderwijzen, en u leren van den weg, dien gij gaan zult; Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn. En God gaf raad, Hij wees ons de weg naar Wycliffe Bijbelvertalers.

In 2013 zijn we voor een jaar vertrokken naar Papoea-Nieuw-Guinea. Willem heeft daar gewerkt als monteur en Esther als verpleegkundige. Wegens omstandigheden zijn we wat eerder teruggekomen dan gepland.
Tijdens ons verblijf in Papoea-Nieuw-Guinea is bij ons een groot verlangen gegroeid om daar voor langere tijd te gaan werken. Wij hebben veel bevestigingen gehad van God dat Hij een toekomst met ons voor heeft in Papoea-Nieuw-Guinea. God heeft in de tijd dat we bezig waren met ons vervroegde vertrek vooral de tekst uit Genesis 28:15 tot ons hart laten spreken. Hij belooft hier aan Jakob tijdens zijn droom over de (Jakobs)ladder: ‘En zie, Ik ben met u, en Ik zal u behoeden overal, waarheen gij trekken zult, en Ik zal u wederbrengen in dit land; want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik zal gedaan hebben, hetgeen Ik tot u gesproken heb’.

We hebben de tijd dat we in Papoea-Nieuw-Guinea waren en de tijd erna veel gebeden om licht en antwoorden op onze vragen of we wel weer fulltime in onze oude beroepen terug mogen/zullen keren. Maar God heeft ons op verschillende manieren laten zien dat Hij wil dat we ons ook op een ander deel van het werk in PNG richten. Zoals staat in Jesaja 43:18 en 19:’Gedenkt der vorige dingen niet, en overlegt de oude dingen niet. Ziet, Ik zal wat nieuws maken, nu zal het uitspruiten, zult gijlieden dat niet weten? Ja, Ik zal in de woestijn een weg leggen, en rivieren in de wildernis’  Zo geloven wij dat wij niet meer fulltime aan onze vorige/oude beroepen moeten blijven hangen, maar dat God de achterliggende tijd een nieuw verlangen in ons hart heeft gewerkt: een beroep  meer gericht op Scripture Use.  Dit is het toepassen van de Bijbel in de brede zin van het woord.

Intussen (2015) zitten we in de sollicitatiefase bij Wycliffe Bijbelvertalers om weer uitgezonden te worden. 

Informatie-avond

We willen u van harte uitnodigen om onze informatie-avond bij te wonen, die wij
D.V. 18 oktober hopen te houden in de Sionkerk, Westnieuwland 56, Vlaardingen.
We willen dan uitgebreider ingaan over het werk wat wij gaan doen, en u de gelegen-
heid geven vragen te stellen en persoonlijk met ons te spreken.

U bent welkom vanaf 19.30 uur tijdens de inloop met koffie/thee en wat lekkers,
waarna om 20.00 uur de presentatie start. We hopen rond 21.00 uur af te
ronden. Tijdens de inloop is er een verkooptafel, waarvan de opbrengst
bedoeld is als sponsoring van ons werk.

Tags: 
nieuws
Tags: 
nieuws

Eerste nieuwsbrief

Willem en Esther van de BruinhorstBeste familie, vrienden, gemeenteleden en bekenden,

In de bijlage bij dit bericht vindt u onze eerste nieuwsbrief. Sommigen hadden hem al verwacht, voor anderen komt hij onverwacht. We laten de inhoud voor zich spreken!

Omdat het om een eerste nieuwsbrief gaat, sturen wij deze naar zoveel mogelijk mensen. Kent u mensen die ook de nieuwsbrief willen krijgen, dan kan er hier ingeschreven worden.
Wilt u deze nieuwsbrief in het vervolg niet meer ontvangen, dan kunt u zich hiernaast uitschrijven.

Hartelijke groeten,

Willem & Esther van de Bruinhorst - van Pienbroek